Nathalie Sundesten Landin

Förstelärare i matematik, Sollentuna

Nathalie Sundesten Landin

Förstelärare i matematik, Sollentuna

Biografi

Förstelärare i matematik i Sollentuna kommun, arbetar med att utveckla matematikundervisningen på Tegelhagens skola där även eleverna ska inkluderas i hur den kan utvecklas. Försöker ständigt hitta på nya idéer för att stimulera matematikintresset och självförtroendet i matematik hos eleverna.