Monika Lång

Lärare, Karlstad

Monika Lång

Lärare, Karlstad

Biografi

Monika Lång har lång erfarenhet av arbetet i förskoleklass. Hon tycker det är viktigt att eleverna tycker att det är roligt att gå i skolan. Monika jobbar gärna med estetiska lärprocesser. 2017 fick hon motta Helgepriset och 2018 gav hon ut en bok, Bokstavstema i förskoleklass, på Lärarförlaget.