Michelle Smid Ekström

Ateljerista, Stockholm stad

Michelle Smid Ekström

Ateljerista, Stockholm stad

Biografi

Michelle Smid Ekström är ateljerista och delar sin tjänst mellan Grimsta förskolors ateljéer och DigitalStudion där hon möter både barn och pedagoger i hundraspråklighetens förunderliga analoga och digitala värld.