Michaela Sti

Central IKT-pedagog i Huddinge

Michaela Sti

Central IKT-pedagog i Huddinge

Biografi

Michaela är förskollärare/grundskollärare och har jobbat i trettio år inom utbildning, varav 14 år i förskola. Hon arbetar i dag som central IKT-pedagog i Huddinge där bland annat fortbildning för pedagoger och lärare ingår i hennes uppdrag.