Mia Hasselblad

Lärare, Stockholm stad

Mia Hasselblad

Lärare, Stockholm stad

Biografi

Mia Hasselblad är SO 4-9 lärare och undervisar i årskurs 7- 9. Mia är även utvecklingslärare på skolan och blev utsedd till Årets lärare 2018 i Stockholm stad. Mia arbetar aktivt med en varierande lärmiljö och individanpassar sin undervisning bl a genom alternativa redovisningsformer.