Mark Smith

Professor, KTH

Mark Smith

Professor, KTH

Biografi

Mark Smith är professor i Elektronik och utveckling av IT produkter vid KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Han är också grundare av Inicio, en icke vinstdrivande organisation med syfte att stärka skolor i att utbilda nästa generation.