Marjan Nourzad

Rektor, Sigtuna

Marjan Nourzad

Rektor, Sigtuna

Biografi

Marjan Nourzad är rektor på Väringaskolan i Sigtuna, en skola som fokuserar på den fem förmågorna (The Big Five) som finns representerade i grundskolans läroplan: Analytisk, kommunikativ och metakognitiv förmåga, förmåga att hantera information samt begreppslig förmåga.