Maria Björsell

Speciallärare

Maria Björsell

Speciallärare

Biografi

Maria Björsell arbetar som speciallärare, driver läsfrämjande projekt, föreläser och bloggar om barns kunskapsutveckling. Hon är författare till flera läromedel kring språkutveckling och läsglädje.