Liza Björck

Lärare, Stockholm stad

Liza Björck

Lärare, Stockholm stad

Biografi

Liza är lärare i svenska och svenska som andraspråk och It-pedagog på Kärrtorps gymnasium i Stockholm stad. Skolans främsta intresse är utveckling av undervisning och i det arbetet ser vi digitalisering som en viktig möjlighet.