Linda Grandin

Lärare, Stockholm stad

Linda Grandin

Lärare, Stockholm stad

Biografi

Linda Grandin är Sv/SO/En 1-7 lärare och undervisar i årskurs 4 och är utvecklingslärare på Nya Elementar. Linda använder sig aktivt av Collaborative Learning och arbetar aktivt för ett inkluderande klassrum.