Katrin Jäverbring

Förskollärare, Stockholms stad

Katrin Jäverbring

Förskollärare, Stockholms stad

Biografi

Katrin Jäverbring är förskollärare och föreläsare och arbetar med utbildningar och handledning inom digitalisering i förskolan i Stockholms Stad. Hon har även nyligen gett ut boken ”En digitalare förskola” om digitala verktyg och kreativa arbetssätt i förskolan.