Josef Sahlin

Lärare, Stockholms stad

Josef Sahlin

Lärare, Stockholms stad

Biografi

Josef arbetar med kompetensutveckling på Medioteket i Stockholm. Tidigare lärare och skolbibliotekarie på Årstaskolan, där han med kollegor utvecklade undervisningsprojekt som fått stort genomslag i landet.