Johanna Karlén

Projektledare, Skolans digitalisering

Johanna Karlén

Projektledare, Skolans digitalisering

Biografi

Johanna Karlén arbetar på SKL med bland annat konkreta stöd som LIKA, vägledningar för införande av digitala tjänster och förändringsledningsprogram. Hon har en bakgrund som lärare och IKT-samordnare.