Jenny Norberg Randowo

Studie- och yrkesvägledare, Ystad

Jenny Norberg Randowo

Studie- och yrkesvägledare, Ystad

Biografi

Jenny har arbetat med barn och ungdomar i flera olika verksamheter, allt från förskola till fotbollsplanen och nu som studie- och yrkesvägledare i F-9. Hon brinner för att hitta och lyfta fram motivation och drivkraft hos elever. För några år sedan byggde hon upp en idébank med lektionsplaneringar och materialtips för att inspirera och underlätta för lärarna. Jenny har föreläst i och tagit emot besök från flera kommuner runt omkring i Sverige.