Ellinor Holmqvist

Ateljerista, Stockholm stad

Ellinor Holmqvist

Ateljerista, Stockholm stad

Biografi

Ellinor Holmqvist är ateljerista och delar sin tjänst mellan Grimsta förskolors ateljéer och DigitalStudion där hon möter både barn och pedagoger i hundraspråklighetens förunderliga analoga och digitala värld.