David Hübinette

Projektledare, Tieto

David Hübinette

Projektledare, Tieto

Biografi

Arbetar som senior projektledare kring Tietos innovativa lösningar inom skolområdet. Har tidigare arbetat som rektor och IT-strateg inom Skellefteå kommun. Driver den digitala transformationen kring skolans framtida lösningar inom Tieto Education.