Daniel Barker

Lärare och läromedelsutvecklare

Daniel Barker

Lärare och läromedelsutvecklare

Biografi

Daniel har en bakgrund som gymnasielärare i matematik och fysik och har undervisat i femton år. Han har gett ut boken Flipped Classrom och fått Kungliga Vetenskapsakademiens lärarpris för sitt utvecklingsarbete.