Carin Thörnqvist

Utvecklingsledare & förstelärare, Täby

Carin Thörnqvist

Utvecklingsledare & förstelärare, Täby

Biografi

Carin Thörnqvist har lång erfarenhet som lärare och arbetar idag som utvecklingsledare och förstelärare på Milstensskolan. Värdegrund och netikett genomsyrar hennes arbete. Driver gemensamt med Pelle Wijkström projektet “Nätkärlek”. Tillsammans med skolans it-supportelever lyfter de nätets möjligheter samt arbetar förebyggande mot näthat. Tilldelades Academedias DiGi-stipendium 2016.