Annelie Sackelius

Verksamhetsledare på Framtidsfrön

Annelie Sackelius

Verksamhetsledare på Framtidsfrön

Biografi

Annelie Sackelius är verksamhetsledare på den ideella föreningen Framtidsfrön där hon bland annat arbetar med att utveckla det entreprenöriella och hållbara lärandet i grundskolan. Hon är i grunden legitimerad lärare i matematik, svenska och naturkunskap och arbetade som klasslärare i årskurs F-1 under 10 år. Hennes undervisning genomsyrades av entreprenörskap där eleverna fick utrymme för sin kreativitet. Till exempel så drev eleverna en egen digital tidning som de vann pris för i Webbstjärnan. Klassen var också med i ett projekt där flera skolor från olika europeiska länder deltog via www.etwinning.net. Läs gärna mer om Framtidsfröns utbildningar, läromedel och aktiviteter på www.framtidsfron.se