Anders Norén

VD, Game Intelligence

Anders Norén

VD, Game Intelligence

Biografi

Anders Norén är VD på Game Intelligence där de, baserat på modern hjärnforskning och beteendevetenskap vid Karolinska Institutet, utvecklat ett verktyg för att identifiera och utveckla talanger, utan att begränsas av bakgrund, etnicitet eller kön. Utan istället bara fokusera på färdigheter.