Stina Söderqvist

Forskningschef

Stina Söderqvist

Forskningschef

Talarinformation:

Stina är doktor i kognitiv neurovetenskap specialiserad på hjärnans utveckling och inlärning. Hon jobbar som forskningschef på Pearson Assessment och sprider kunskap om hjärnan via Brain Harbour.

Föreläsningar med Stina Söderqvist