Sara Mörtsell

Utbildningsansvarig, Wikimedia

Sara Mörtsell

Utbildningsansvarig, Wikimedia

Talarinformation:

Sara Mörtsell utbildningsansvarig på Wikimedia Sverige använder Creative Commons och Wikipedia för kraftfulla pedagogiska samarbeten. 2016 jobbade Sara tillsammans med Sofia Dahlquist som projektledare för det pedagogiska utvecklingsprojektet ”Välkommen till min plats – elever söker och delar kunskap om sitt närområde i dåtid, nutid och framtid”.

Föreläsningar med Sara Mörtsell