Sara Hvit Lindstrand

Förskollärare och Doktor i Pedagogik

Sara Hvit Lindstrand

Förskollärare och Doktor i Pedagogik

Talarinformation:

Förskollärare och Doktor i Pedagogik. Arbetar på Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping University. Doktorerade 2015 med projektet Små barns tecken och meningsskapande – multimodalt görande och teknologi

Föreläsningar med Sara Hvit Lindstrand