Sara Hällgren

Gymnasielärare, IT-pedagog och IT-utvecklare

Sara Hällgren

Gymnasielärare, IT-pedagog och IT-utvecklare

Talarinformation:

Sara jobbar som gymnasielärare och IT-pedagog på Baldergymnasiet i Skellefteå och har länge arbetat med IT-utveckling i skolan. I det arbetet har hon många gånger konstaterat hur pedagogiken som den nya tekniken idag möjliggör begränsas av skolans och klassrummens fysiska utformning.

Föreläsningar med Sara Hällgren