Sara Bruun

Språklärare, föreläsare, författare och IKT-pedagog

Sara Bruun

Språklärare, föreläsare, författare och IKT-pedagog

Talarinformation:

Sara Bruun – språklärare, föreläsare, författare och IKT-pedagog. Har skrivit ”Digitala arbetssätt i klassrummet: att våga ta språnget” och ”Klassrummet möter världen: autentiskt, tematiskt och digitalt”.

Föreläsningar med Sara Bruun