Sara Bengtsson

Fil. Dr

Sara Bengtsson

Fil. Dr

Talarinformation:

Sara Bengtsson, Fil Dr, forskar om inlärning, motivation och självbild med hjälp av hjärnavbildningstekniker och beteendemått. Hon är en av Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-forskare och är verksam på Karolinska Institutet och Invigos.

Föreläsningar med Sara Bengtsson