Petter Iwarsson

Socialpedagog

Petter Iwarsson

Socialpedagog

Talarinformation:

Petter Iwarsson är socialpedagog med vidareutbildning inom handledning, familjebehandling och barn- och ungdomspsykoterapi. Efter många år inom Bris stödverksamhet arbetar han nu som sakkunnig på Bris och som skolkurator.

Han har skrivit böckerna Samtal i skolan – en möjlighet till utveckling och Du behövs som vuxen – en inspirerande bok för dina samtal med barn och unga (Gothia Fortbildning).

Foto: Peter Knutsson

Föreläsningar med Petter Iwarsson