Peter Blomqvist

Förstelärare

Peter Blomqvist

Förstelärare

Talarinformation:

Peter Blomqvist, förstelärare i matematik och IT på Stöde skola, Sundsvalls kommun. Jennie Lindberg och Molly Nilsson elever på Stöde skola.

Föreläsningar med Peter Blomqvist