Patricia Diaz

Språklärare, föreläsare och författare

Patricia Diaz

Språklärare, föreläsare och författare

Talarinformation:

Patricia Diaz – språklärare, föreläsare och författare. Har skrivit ”Arbeta formativt med digitala verktyg” och ”Webben i undervisningen – digitala verktyg och sociala medier för lärande”. Föreläser ofta med utgångspunkt ur böckerna.

Föreläsningar med Patricia Diaz