Oskar Palmenfelt

Utbildningsansvarig på Medlingscentrum

Oskar Palmenfelt

Utbildningsansvarig på Medlingscentrum

Talarinformation:

Oskar har en kandidatexamen i Konflikthantering och Medling från Göteborgs Universitet. Han har utbildat hundratals medlare samtidigt som han är aktiv medlare i konflikter både i skola och näringsliv. Oskar arbetar som utbildningsansvarig på Medlingscentrum och är en karismatisk, personlig och energifylld föreläsare.

Föreläsningar med Oskar Palmenfelt