Mona Liljedahl

Lärare, specialpedagog och författare

Mona Liljedahl

Lärare, specialpedagog och författare

Talarinformation:

Leg. gymnasielärare, specialpedagog och författare. Föreläser om särskild begåvning/särbegåvning och verkar för att skolan bli en lärande plats där förutsättningar är en tillgång. Mona är aktuell med boken Särskilt begåvade elever – i praktiken via Gothia Fortbildning.

Föreläsningar med Mona Liljedahl