Mikael Arevius

Lärare, föreläsare och läromedelsproducent

Mikael Arevius

Lärare, föreläsare och läromedelsproducent

Talarinformation:

Mikael Arevius är lärare, föreläsare och läromedelsproducent. Han arbetar idag på Gapminder med att utveckla läromedel och föreläsa för lärare, elever och olika intressenter inom utbildningsvärlden. Han har under lång erfarenhet av att ha arbetat utbildningsfrågor kring skola och lärande. Mikael har ett stort intresse för människans tänkande, handlande och lärande, framför allt i fråga om hur vi förstår vår värld.

Föreläsningar med Mikael Arevius