Martina Lundström

Pedagogista

Martina Lundström

Pedagogista

Talarinformation:

Martina Lundström är pedagogista i Västra Göteborg och utbildningskonsult med hela landet som sitt arbetsfält. Hon har många års erfarenhet från förskolan och har bl a arbetat som förskollärarutbildare vid Luleå tekniska universitet. Hon är också författare till boken ”Det synliga barnet – barns perspektiv i kvalitetsarbetet”, som utkom i september 2016.

Föreläsningar med Martina Lundström