Markus Bergenord

Digitalista

Markus Bergenord

Digitalista

Talarinformation:

Markus Bergenord är digitalista, föreläsare och författare. Han har under lång tid försökt problematisera relationen mellan miljön och människan, kopplat till teknik i förskolan. En relation som inte står i motsättning till varandra.

Föreläsningar med Markus Bergenord