Maria Letzén

Förskollärare och föreläsare

Maria Letzén

Förskollärare och föreläsare

Talarinformation:

Maria Letzén är utbildad förskollärare med rektorsutbildning med bland annat en handledarutbildning som komplement, samt lång erfarenhet som förskolechef och pedagogisk ledare. Maria har under alla sina år i förskolan värnat om barnens sociala kompetens där fokus idag ligger på ämnet emotik i samspel med en interkulturell verksamhet och ett främjande förhållningssätt. Hon arbetar idag i ett mångkulturellt område samtidigt som hon föreläser och handleder.

Föreläsningar med Maria Letzén