Lena Svensson

Rektor och Specialpedagog

Lena Svensson

Rektor och Specialpedagog

Talarinformation:

Lena Svensson utbildad till barnskötare, förskollärare, specialpedagog inriktning grundsärskola samt inom tal och språk. Jag hade mitt första arbete i en grundsärskola i Malmö kommun 1976 och har sedan arbetat inom förskola, grundskola och som talpedagog och handledare men återvänt till grundsärskolan flera gånger. Har sedan 2009 varit rektor för grundsärskolan i Ystads kommun och det är ett fantastiskt arbete.

Föreläsningar med Lena Svensson