Katrin Jäverbring

Förskollärare

Katrin Jäverbring

Förskollärare

Talarinformation:

Förskollärare och utbildare kring digitalisering i förskolan. Arbetar på Medioteket i Stockholm där hon handleder och utvecklar både pedagoger och förskolechefer med fokus på digital kompetens. Utgångspunkten är olika kreativa sätt att arbeta med IKT i förskolan.

Föreläsningar med Katrin Jäverbring