Katinka Leo

Utvecklingsledare

Katinka Leo

Utvecklingsledare

Talarinformation:

Katinka Leo är Utvecklingsledare och Pedagogista på utbildningsförvaltningen i Vaxholms stad. Hon har en bakgrund som förskollärare, förskolechef och som Examinator för kvalitetsutmärkelsen Svensk kvalitet på SIQ. Katinka arbetar huvudsakligen med kvalitetsstyrning samt fysiska lärmiljöer i förskola och skola.

Föreläsningar med Katinka Leo