Katarina Lycken Rüter

Lärare

Katarina Lycken Rüter

Lärare

Talarinformation:

Katarina Lycken Rüter är svensklärare på Mediagymnasiet i Nacka. Hon erfarenhet av att arbeta med medie- och digitaliseringsfrågor i ett nationellt perspektiv, som undervisningsråd på Skolverket.

Föreläsningar med Katarina Lycken Rüter