Kalle Larsen

Gymnasielärare

Kalle Larsen

Gymnasielärare

Talarinformation:

Kalle arbetar som gymnasielärare och IT-pedagog på Blackebergs gymnasium i Stockholm. I sin undervisning försöker han utnyttja de digitala verktygens många pedagogiska fördelar på ett enkelt sätt.

Föreläsningar med Kalle Larsen