Jörgen Ödalen

FD, Uppföljningsenheten

Jörgen Ödalen

FD, Uppföljningsenheten

Talarinformation:

Jörgen Ödalen, FD, Uppföljningsenheten, Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, arbetar med analyser och utvärderingar av utvecklingsinsatser på utbildningsområdet.

Föreläsningar med Jörgen Ödalen