Johanna Karlén

Projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Johanna Karlén

Projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Talarinformation:

Johanna Karlén, lärare och IKT-samordnare från Lund som nu arbetar som projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med fokus skola och lärande i en digital värld. Johanna arbetar bl.a. med SKL:s program LEDA för smartare välfärd och stöd i form av vägledningar och skattningsverktyget LIKA, it-tempen för skola och förskola.

Föreläsningar med Johanna Karlén