Jennie Jacobi

Förstelärare

Jennie Jacobi

Förstelärare

Talarinformation:

Jennie arbetar som textil- och SO lärare. Hon är även förstelärare i hållbar utveckling och internationalisering på Sannaskolan i Göteborg.

Föreläsningar med Jennie Jacobi