Inger Eriksson

Professor i pedagogik

Inger Eriksson

Professor i pedagogik

Talarinformation:

Inger Eriksson, professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Inger är också, tillsammans med Maria Andrée vetenskaplig ledare för Stockholm Teaching & Learning Study (STLS)

Föreläsningar med Inger Eriksson