Felix Gyllenstig Serrao

Förstelärare

Felix Gyllenstig Serrao

Förstelärare

Talarinformation:

Felix Gyllenstig Serrao arbetar som förstelärare inom IKT i Göteborg på Frölundaskolan. Felix bloggar under pseudonymen Spelläraren som uppmärksammats flertalet gånger i media. Han har arbetat i en särskildundervisningsgrupp för elever med olika former av neuropsykiatriska diagnoser. Felix har handlett lärare i Projektet ”Minecraftklasser”. Genom projektet lärde sig lärarna att använda spelet som ett pedagogiskt verktyg i klassrummet även om de själva aldrig spelat.  Han har skrivit boken ”Minecraft ett pedagogiskt verktyg”.

Föreläsningar med Felix Gyllenstig Serrao