David Olsson

Idrottslärare

David Olsson

Idrottslärare

Talarinformation:

David Olsson arbetar som idrottslärare på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå. David arbetar med foto, film och videoanalys för att koppla kursmål till verkligheten och sätta eleven i fokus.

Föreläsningar med David Olsson