Cecilia Wallén

Utvecklingsledare

Cecilia Wallén

Utvecklingsledare

Talarinformation:

Cecilia Wallén arbetar som utvecklingsledare i Ystads kommun, bl.a. med kvalitetsarbete och fritidshemsutveckling. Cecilia har tidigare arbetat som grundskollärare och skolinspektör, och har även en magisterexamen i utbildningsledning och skolutveckling.

Föreläsningar med Cecilia Wallén