Camilla Liljedahl

Specialpedagog

Camilla Liljedahl

Specialpedagog

Talarinformation:

Camilla jobbar som specialpedagog på Skoldatateket, Utbildningsförvaltningen i Stockholm och arbetar dagligen med att stödja skolorna i skapandet av en tillgänglig lärmiljö. Skoldatatekens målsättning är att inspirera till användning av digitala verktyg och alternativa arbetssätt så att alla elevers behov tillgodoses. Genom att driva Ipadprojekt, föreläsa och erbjuda utbildningar för pedagoger i staden bidrar Skoldatateket Stockholm till skolutveckling och en ökad måluppfyllelse.

Föreläsningar med Camilla Liljedahl