Attila Szabo

Fil.lic. och doktorand i matematikdidaktik

Attila Szabo

Fil.lic. och doktorand i matematikdidaktik

Talarinformation:

Attila Szabo är fil.lic. och doktorand i matematikdidaktik, läromedelsförfattare samt FoU-koordinator i Stockholms stad. Szabos forskning fokuserar den matematiska förmågans struktur och det matematiska minnets uttryckssätt hos högpresterande elever. Szabo har även belönats med Kunskapspriset 2009.

Föreläsningar med Attila Szabo