Anna Stigsdotter

Förskollärare

Anna Stigsdotter

Förskollärare

Talarinformation:

Anna Stigsdotter arbetar på en förskola i Kungsbacka kommun. Hon och Karin Sönnerås nära kollegor trots det fysiska avståndet mellan förskolorna. Deras samarbete började med ett skypeprojekt mellan förskolorna, som sträckte sig över läsåret 2012-2013, och det senaste är #3Dforskola.

Föreläsningar med Anna Stigsdotter

#3Dforskola

13.00-13.45
SAL M5